Image for

Praca z wiarą

Praca jest bardzo istotną częścią życia człowieka. Praca determinuje jego wartość, pozwala utrzymać rodzinę, realizować plany i marzenia, zapewnia wolność ekonomiczną i daje satysfakcję. Niestety praca jest także źródłem frustracji z powodu nieadekwatnie niskiego wynagrodzenia, wartości wykonywanej pracy, wskutek konfliktów ze zwierzchnikami i współpracownikami, często także z powodu nadmiernych obowiązków, trudnych warunków czy braku czasu dla rodziny.

Praca z wiarą to Boży punkt widzenia na pracę człowieka. Na podstawie fragmentów Słowa Bożego odkryjemy, że praca jest dla człowieka błogosławieństwem i źródłem satysfakcji, przyczynia się do zmiany i kształtowania oblicza ziemi i jest istotnym elementem mającym wpływ zarówno na życie pojedynczego człowieka, jak i na całe społeczeństwo. Tylko realizacja Bożej koncepcji pracy ma szansę sprawić, że człowiek będzie twórczy, wydajny i usatysfakcjonowany.

Image for
Sukces z Bożej perspektywy
Kazn. 5:9-19; Kazn. 9:10; Iz. 55:2-3; Przyp. 1:7
Henryk Witek
25 lutego 2018
Posłuchaj
Image for
Praca i odpoczynek
Ew. Mateusza 15:29-39
Kacper Tymiński
18 lutego 2018
Posłuchaj
Image for
Biblijna optyka pracy
2 Kor. 8:1-15
Adam Duliński
11 lutego 2018
Posłuchaj
Image for
Doskonały Szef
Ew. Jana 17:4, Ef. 6:5-9
Adam Duliński
4 lutego 2018
Posłuchaj