Image for

Chrześcijanin bez retuszu

Czy współcześnie chrześcijaństwo nie jest czasem przez niektórych przedstawicieli Kościołów przedstawiane jako rzeczywistość, w której życie stanie się spokojniejsze, bezproblemowe, piękne? – przecież wystarczy spojrzeć na nich, jakie mają ustabilizowane i dobre życie. „Jezus cię kocha!”– głoszą plakaty, nalepki na samochodach czy napisy na koszulkach. Jezus nie o takiej atrapie Kościoła mówił. Dlaczego chrześcijanie – mimo iż mówią, że są nowo narodzeni i w swoim życiu naśladują Chrystusa – wciąż i wciąż świadomie grzeszą? Dlaczego w ich życiu mają miejsce niewybaczenie, nieustanne ocenianie innych, niekiedy pycha i fasadowość? Jezus w swoim Słowie zapowiada, że chrześcijanin ma Go naśladować, ma odważnie głosić Ewangelię, ma kochać miłością ofiarną, co często wiąże się ze zmaganiem się z przeciwnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z różnymi ograniczeniami. Chrześcijanin ma zawsze dawać świadectwo, że należymy do Chrystusa, nasze ziemskie życie ma o tym świadczyć, a nawet w skrajnych przypadkach ta przynależność wymaga dowodu w postaci oddania własnego życia w imię Jezusa.
„Bez retuszu” to cykl pięciu kazań na podstawie Listu Świętego Pawła do Filipian.

Image for
W każdej sytuacji
List do Filipian 4,10-20
Marcin Beluch
27 maja 2018
Posłuchaj
Image for
W drodze do pokoju (ZiŚw)
List do Filipian 3,12-4,9
Kacper Tymiński
20 maja 2018
Posłuchaj
Image for
Bez względu na zasługi
List do Filipian 3,1--11
Tomasz Biadoń
13 maja 2018
Posłuchaj
Image for
Rezygnując z siebie
List do Filipian 2,1-18
Adam Duliński
6 maja 2018
Posłuchaj
Image for
Pomimo wyrzeczeń
List do Filipian 1:12-30
Adam Duliński
29 kwietnia 2018
Posłuchaj