Image for

Boży Człowiek Nehemiasz

Nehemiasz jest uosobieniem cech człowieka, które są ponadczasowe: wiara w Boga, mądrość, skromność, kompetencje do realizacji projektów, silny charakter, zdolności do kierowania ludźmi.

Image for
Boży człowiek Nehemiasz
Księga Nehemiasza
Piotr
12 lipca 2020
Posłuchaj